תעודה ISO

מספר ספק מוכר של משרד הביטחון 83962024iso