להלן רשימת הציוד הנדרשת לפי תוכנית הלימודים מב"ט חדש.
ניתן ללחוץ על האייקון של אקסל להורדת הקובץ.

 excel