תערוכות

תערוכת WorldDidac – שוויץ

תערוכת Bett – אנגליה