מכשירי בדיקה/ מדידה

צפה ברשימת הפריטים "מכשיר נייד לבדיקות אקולוגיות" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.