מכשירי בדיקה/ מדידה

צפה ברשימת הפריטים "מערכת מבוקרת מחשב לניסי במיקרואקלים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.