מכשירי בדיקה/ מדידה

צפה ברשימת הפריטים "תחנה לניטור איכות הסביבה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.