מכשירי בדיקה/ מדידה

צפה ברשימת הפריטים "מכשיר לבדיקת תכונות חומרים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.