איכות הסביבה

צפה ברשימת הפריטים "ערכת בדיקת מים כלוריד 5-500 מ"ג CL (סטי' 100)(י.נ.)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.