איכות הסביבה

צפה ברשימת הפריטים "ערכה לבדיקת ניטרט 100 מקלות (מר) 10-500 PPM בקרור 1100200001" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.