איכות הסביבה

צפה ברשימת הפריטים "ערכה לבדיקת נחושת 100 מקלות" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.