גלובוסים ופלנטריומים

צפה ברשימת הפריטים "טלריום – שמש+כוכבים (ס)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.