סוללות

צפה ברשימת הפריטים "בית סוללות עד 4 סוללות שמנות על בסיס (ניתן לבחירה)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.