כלים ואביזרים

צפה ברשימת הפריטים "מעמד למבחנות (8 רגילות+ייבוש +8 קוטר 21 )" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.