זכוכית נושא/מכסה

צפה ברשימת הפריטים "זכוכית נושא ( 50 יחידות באריזה)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.