זכוכית נושא/מכסה

צפה ברשימת הפריטים "זכוכית נושא + שקע אחד" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.