זכוכית נושא/מכסה

צפה ברשימת הפריטים "זכוכית נושא + שני שקעים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.