זכוכית נושא/מכסה

צפה ברשימת הפריטים "זכוכית נושא + שלושה שקעים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.