צלחות פטרי

צפה ברשימת הפריטים "צלחת פטרי זכוכית עם מחיצה קוטר 90 מ"מ" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.