כליבות

צפה ברשימת הפריטים "כליבה Fׁ גודל 300 מ"מ על 120 מ"מ (נגרים)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.