כליבות

צפה ברשימת הפריטים "כליבה F גודל 150 מ"מ על 50 מ"מ" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.