כלי מתכת

צפה ברשימת הפריטים "תפסנית רגילה (צבת)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.