כלי מתכת

צפה ברשימת הפריטים "בסיס + מוט (ליפ)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.