כלי עבודה

צפה ברשימת הפריטים "מעמד למשפך כפול" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.