מאזניים מכניים

צפה ברשימת הפריטים "מאזני אדם" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.