גאולוגיה

צפה ברשימת הפריטים "קרקע חרסיתית ג-47" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.