גאולוגיה

צפה ברשימת הפריטים "קרקע חולית ג-47" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.