מטאורולגיה

צפה ברשימת הפריטים "מערכת להדגמת פעולת תחנה מטאורולוגית" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.