מטאורולגיה

צפה ברשימת הפריטים "קופסת מזג אויר" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.