מטאורולגיה

צפה ברשימת הפריטים "תחנה מטאורולוגית אלחוטית עם משדר ומקלט ד-41" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.