מטאורולגיה

צפה ברשימת הפריטים "חיישן כיוון ומהירות רוח" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.