מטאורולגיה

צפה ברשימת הפריטים "חיישן כמות גשם" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.