מיקרוסקופים בניקולארים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ בינוקולרי STAR" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.