מיקרוסקופים בניקולארים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ טריניקולארי דיגיטלי תוצרת Ken-a -vision (ארה"ב)." נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.