מיקרוסקופים בניקולארים

צפה ברשימת הפריטים "טיפול ניקוי וכיוון מיקרוסקופ" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.