מיקרוסקופים דיגיטליים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ טריניקולארי דיגיטלי תוצרת Ken-a -vision (ארה"ב)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.