מיקרוסקופים מונוקולרים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ משופץ- מראה ע" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.