מיקרוסקופים מונוקולרים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ לתלמיד עם תאורה פנימית (כיונון גס)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.