מיקרוסקופים מונוקולרים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ טרינוקולרי+פייז קונטרסט" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.