מיקרוסקופים מונוקולרים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ דו שימושי לתלמיד -פרופסור-ת. ארה"ב (גם מיקרוסקופ וגם סטראו)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.