סטראומיקרוסקופים

צפה ברשימת הפריטים "סטראומיקרוסקופ הגדלה *20+תאורה) דגם STX -ע B-5.9" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.