סטראומיקרוסקופים

צפה ברשימת הפריטים "מיקרוסקופ סטראוסקופי עם פולריזטור ( תאורה עילית ותאורה בבסיס)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.