סטראומיקרוסקופים

צפה ברשימת הפריטים "עדשה לסטראומיקרוסקופ להגדלת מרחק העבודה 0.5" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.