מדיחי כלים

צפה ברשימת הפריטים "מדיח כלים רחב" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.