מדי מוליכות ומליחות

צפה ברשימת הפריטים "מד מוליכות DIST-4" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.