מדי מוליכות ומליחות

צפה ברשימת הפריטים "מד מליחות דיגיטלי" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.