מדי מוליכות ומליחות

צפה ברשימת הפריטים "מד מוליכות אנלוגי" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.