מכשור אחר

צפה ברשימת הפריטים "רפרקטומטר יד תחום מדידה %0-32 ד-34" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.