מכשור אחר

צפה ברשימת הפריטים "רפרקטומטר למלח 0-28" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.