מכשור אחר

צפה ברשימת הפריטים "רפרקטומטר דיגיטלי איכותי 0-45 (בריקס) ד-5,6" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.