מכשור אחר

צפה ברשימת הפריטים "מד מעלות דיגיטלי" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.